Aktualności
Archiwum
Seminaria
Badania
Działalność

Witamy na stronie naszego Koła!

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki jest organizacją studencką, która skupia młodych ludzi interesujących się szeroko pojętą biologią molekularną - w szczególności epigenetyką. Co tydzień odbywają się nasze seminaria, na których studenci lub zaproszeni goście prezentują najnowsze wiadomości ze świata nauki lub zagadnienia, które są ich pasją.06.03.2014 r.
Witajcie!

Serdecznie zapraszam na najbliższe spotkanie, na którym zostanie wygłoszone seminarium pt. "siRNA - nadzieje i wady terapii" autorstwa Łukasza Komorowskiego(abstrakt poniżej).


"W roku 1998 A. Fire i wsp. na łamach tygodnika Nature opublikowali wyniki badań potwierdzające zdolność wyciszania ekspresji genów w komórkach eukariotycznych przez dsRNA. W następnych latach zaczęto przeprowadzać kliniczne próby wykorzystania tej metody w terapiach różnych chorób. Obecnie naukowcy z całego świata badają możliwości zastosowania małego interferencyjnego RNA (siRNA) w walce z nowotworami oraz innymi stanami patologicznymi (np. chorobami neurodegeneracyjnymi).

Interferencja RNA polega na wprowadzaniu siRNA lub zmodyfikowanych oligonukleotydów do komórek, celem ograniczenia biosyntezy białek, które mogą być bezpośrednią przyczyną patogenności i/lub zatrzymania mechanizmów apoptozy.

Główne problemy związane z wprowadzeniem tej metody do powszechnego użytku wynikają z trudności z dostarczeniem siRNA/oligonukleotydów do docelowych komórek.

Aktualne badania nad wykorzystaniem siRNA/oligonukleotydów w terapiach genowych skupiają się na sposobie ich stabilizacji, transportu i selektywnego działania na odpowiednie mRNA. Mimo obiecujących wyników, opracowane metody wymagają dopracowania w celu zastosowania klinicznego.

W mojej prezentacji postaram omówić aktualny stan wiedzy dotyczący działania siRNA/oligonukleotydów: metod stabilizacji i transportu cząsteczek in vivo, skutków ubocznych terapii oraz implikacji w walce z nowotworami."

Na spotkaniu poruszymy także sprawy organizacyjne II edycji konferencji "GMO - szanse czy zagrożenia?".

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek (8.04), o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakładzie Biologii Systemów (za budynkiem IBB, przy ul. Pawińskiego 5a).

Pozdrawiam,
Łukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


24.03.2014 r.
Witajcie!

Serdecznie zapraszam na seminarium Sebastiana Kwiatkowskiego pt." Niedocenione oblicze badań metabolicznych".

Abstrakt prezentacji: "Enzymy metaboliczne, umożliwiające zachodzenie reakcji biochemicznych w organizmach żywych, do niedawna były uważane za doskonałe pod względem specyficzności w stosunku do ich substratów. Jednak badania ostatniej dekady dowiodły, że enzymy te równolegle reagują z cząsteczkami przypominającymi ich substraty. Produktem takiej reakcji są metabolity nie wykorzystywane przez komórki w żadnych szklakach i cyklach metabolicznych. Mogą one kumulować się wewnątrz komórek znacząco upośledzając ich funkcjonowanie. Po tych doniesieniach, rozpoczęły się poszukiwania enzymów, które odpowiadają za usuwanie powstających „nieprawidłowych” metabolitów.”

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek (25.03), o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakładzie Biologii Systemów (za budynkiem IBB, przy ul. Pawińskiego 5a).

Do zobaczenia!
Łukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


09.03.2014 r.
Witajcie!

Serdecznie zapraszam na najbliższe spotkanie, na którym zostanie wygłoszone seminarium pt. "Enzymy wielofunkcyjne - enzymy o wielu twarzach" autorstwa Anny Miścickiej (abstrakt poniżej).

"Kiedyś uważano, że enzymy pełnią tylko jedną określoną funkcję. Kinazy fosforylują, deadenylazy odcinają ogony poli(A), ligazy łączą kowalencyjnie dwie cząsteczki i tak dalej. Okazuje się, że świat enzymów wcale nie jest taki prosty. Enzymy cechuje nie tylko mnogość substratów i kofaktorów, ale także odmienne funkcje. To są właśnie enzymy wielofunkcyjne. Jednym z nich jest topoizomeraza, która nie tylko relaksuje DNA, ale również fosforyluje białka SR, odpowiedzialne za splicing."

Na spotkaniu omówimy także sprawy związane z II edycją Ogólnopolskiej Konferencji "GMO - szanse czy zagrożenia?", dlatego wszystkich chętnych udziałem w organizacji tego przedsięwzięcia zachęcam do pojawienia się na spotkaniu!

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek (11.03), o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakładzie Biologii Systemów (za budynkiem IBB, przy ul. Pawińskiego 5a).

Pozdrawiam,
Łukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


04.03.2014 r.
Witajcie!

Niestety dzisiejsze spotkanie Koła jest odwołane z powodu szkolenia, na którym muszą byc obecni wszyscy członkowie Zarządu. Jednak zapraszamy na spotkanie już za tydzień (szczegóły dotyczące spotkania i seminarium już niedługo)!Pozdrawiam,
Łukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


18.02.2014 r.
Witajcie!

Niestety dzisiejsze spotkanie Koła jest odwołane z przyczyn niezależnych. Jednak zapraszamy na spotkanie już za tydzień!Pozdrawiam,
Łukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


16.12.2013 r.
Witajcie!

Serdecznie zapraszam na seminarium Bartosza Majchrzaka i Agnieszki Sztyler pt. "Priony i choroby prionowe".

Abstrakt prezentacji: "Pomimo najszybszego w dziejach rozwoju nauk biologicznych ludzkość bez przerwy staje przed nowymi zagadkami.
Jedną z nich jest białko PrP, występujące w organizmie ludzkim w naturalnej postaci PrPc lub PrPSc, która to jest formą patogenną. Warto zaznaczyć, iż obie postacie mają tę samą strukturę pierwszorzędową, natomiast różnią się strukturą drugorzędową. Co ciekawe, białko PrPSc ma zdolność samopowielania, przekształcając formę naturalną do postaci Sc, która określana jest mianem Prionu. Udowodniono, że cząsteczki te powodują zakaźne i śmiertelne schorzenia neurologiczne, które dodatkowo mogą przenosić się międzygatunkowo.
Jak widać, właściwości tych białek nie do końca zgadzają się z pewnymi dogmatami biologii molekularnej. W swojej prezentacji postaramy się omówić zagadnienia dotyczące prionów, ich znaczenia w organizmie, toksyczności i chorób z nimi związanych."

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek (21.01), o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakładzie Biologii Systemów (za budynkiem IBB, przy ul. Pawińskiego 5a).

Do zobaczenia!
Łukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


06.01.2013 r.
Witam serdecznie w Nowym Roku!

Zapraszam na jutrzejsze spotkanie Koła, które odbędzie się 07.01, o godzinie 18:00, w sali 10, przy Zakładzie Biologii Systemów (za budynkiem IBB, przy ul. Pawińskiego 5a).

Będziemy rozmawiać o działalności Koła w nowym roku oraz o nadchodzących wydarzeniach, w które jesteśmy zaangażowani.

Pozdrawiam,
Łukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


16.12.2013 r.
Witajcie!

Serdecznie zapraszam na nasze ostatnie w tym roku kalendarzowym, świąteczne spotkanie Koła! Swoim seminarium pt. "CRISPR, czyli o szczepionkach dla... bakterii?" otworzy je Agnieszka Czechowska (abstrakt poniżej). A po części naukowej nastąpi mniej oficjalna część spotkania, czyli nasza kołowa Wigilia!

Abstrakt prezentacji: "Niedawno zidentyfikowany system CRISPR/Cas, obwieszczany jako system immunologiczny Bacteria i Archea, ma za zadanie chronić komórki przed atakującymi je egzogennymi elementami genetycznymi. Umożliwia on manipulacje fragmentami fagowego lub plazmidowego DNA. Zaobserwowano, że krótkie sekwencje są zapamiętywane i używane podczas odpowiedzi na ewentualny, kolejny atak. Odkrycie natychmiast zdobyło sławę i uznanie w świecie naukowym. Grupy badawcze dostrzegły ogromny potencjał systemu jako innowacyjnego sposobu modyfikacji genomów różnych organizmów. Czy prostota i niskie koszty zastosowania tego nowego narzędzia inżynierii genetycznej pozwolą na całkowite usunięcie w cień tradycyjnych metod, jak choćby motywu palca cynkowego?"

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek (17.12). W związku ze zmianą sali (jeszcze nie znamy dokładnego miejsca spotkania), spotykamy się o godzinie 18:00 pod salą seminaryjną (sala nr 10) Zakładu Biologii Systemów przy ul. Pawińskiego 5a (budynek F), skąd przemieścimy się do przyznanego nam pomieszczenia.

Do zobaczenia!
Łukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiE


20.11.2013 r.
W dniu 19.11, czyli w ostatni wtorek, dwóch członków zarządu Koła, tj. Sebastian Kwiatkowski oraz Łukasz Komorowski, byli gośćmi Aleksandry Wójcik podczas audycji Klimat Popołudnia w Radiu Kampus. Opowiedzieli co nieco na temat GMO i nadchodzącej konferecji. Kto przegapił, a chciałby posłuchać, może znaleŸć audycję pod linkiem poniżej:

Link

Przypominam także o nadchodzącej wielkimi krokami konferencji, która zaczyna się już w najbliższy piątek! W imieniu Koła serdecznie zapraszam do udziału, gdyż wstęp nic nie kosztuje, a będzie można się wiele dowiedzieć. Po wszelkie informacje odnośnie Konferencji zapraszamy na stronę Konferencji lub na FanPage w serwisie Facebook.

Pozdrawiam serdecznie,
Łukasz Komorowski
Wiceprezes KNGiEO kole
Linki
Kontakt
Galeria
Forum

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki
Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski